FOMEN

FOMEN je dvogodišnji projekt koji se provodi od rujna 2019. do kolovoza 2021. Projekt je usmjeren na inovativne pristupe prevenciji rodno utemeljenog nasilja među muškim migrantima.

Projektni tim, sastavljen od organizacija iz 6 zemalja, razvit će standarde kvalitete za programe prevencije nasilja u radu s muškim izbjeglicama i migrantima. Projekt će uključiti primarne i sekundarne razine prevencije: migrantima će biti ponuđene prvenstveno usluge primarne razine, a ako se utvrde rizične skupine kojima je potrebna sekundarna razina prevencije, bit će im ponuđene i takve usluge. Održat će se nacionalne radionice sa stručnjacima koji imaju iskustva u tri područja: rod/maskulinost, migracije/međukulturalno obrazovanje i prevencija nasilja. Ove će radionice pružiti stručnjacima priliku da rasprave pristupe tim pitanjima i da istaknu najvažnije potrebe. Rezultati tih radionica iskoristit će se za postizanje ciljeva projekta.

Ciljevi

  • Omogućiti uvid u rodne učinke izbjegličke krize u Europi.
  • Razviti rodno osjetljive preventivne usluge.
  • Poboljšati postojeće usluge.
  • Pozabaviti se činjenicom da migracije mogu stvoriti sukobe na temelju znanja povezanih s rodno utemeljenim nasiljem.
  • Poboljšati zdravlje i dobrobit žrtava putem veće svijesti o upravljanju emocijama i građenju društvenih odnosa.
  • Prevenirati nasilje.
  • Osvijestiti javnost, kao i lokalne/nacionalne uprave, o potrebi za rodno osjetljivim pristupom prevenciji nasilja.
  • Poboljšati prožimanje migracija i interkulturalnog obrazovanja.

Last changed: 07.11.2019